Tactica writing jobbar med det skrivna ordet, i alla dess former.

Det kan vara texter för exempelvis tidningar, broschyrer,

foldrar eller böcker. Tactica writing kan också bistå med fotografering och layout av material samt fungera som projektledare gentemot tryckerier och andra intressenter.


Företaget drivs av Susanna Widlundh, informatör, redaktör

och författare med lång erfarenhet från informations-

och förlagsbranschen. Hon har också en informatörexamen från IHM, Malmö och en fil. kand. i litteraturvetenskap vid Lunds universitet.


Pressrum klicka här!

OM